Headerfoto

Het OneHealth concept

Een revolutionaire, duurzame manier om de leefomgeving van het boerderij dier te verbeteren.

Het stalklimaat wordt op een positieve wijze beïnvloed, door middel van het gebruik van “goede” bacteriën in de stal. Goede bacteriën worden in de stal gebracht door middel van een stalreiniger en een product om te vernevelen in de aanwezigheid van de dieren.

Op een natuurlijke wijze worden aanwezige pathogenen (ziekmakende bacteriën) onder controle gezet. Met als resultaat dat er géén resistentie ontwikkeling plaatsvindt en er volop goed goede bacteriën  aanwezig zijn. En juist de goede bacteriën zijn essentieel voor het optimaal presteren van het dier in de stal.

Het OneHealth concept