Headerfoto

Ammoniakreductie aan de bron is zeker mogelijk!

Alle veehouders worden geconfronteerd met eisen aan de ammoniak emissie vanuit de stal. In de varkenshouderij is hiervoor al volop ingezet op het gebruik van luchtwassers. Maar ook in de pluimvee- , geiten-  en rundveehouderij komen er eisen met betrekking tot de uitstoot van ammoniak. Luchtwassers bieden echter geen oplossing voor de gewenste aanpak bij de bron. In de stal zelf willen we namelijk ook dat het niveau aan ammoniak laag blijft, omdat dit voor de dieren en mensen in de stal natuurlijk  veel beter is.
(foto meten ammoniak in de stal)

“We willen voor dieren en mensen in de stal natuurlijk ook een betere leefomgeving”
OneHealth zet een concept in de markt waardoor er minder ammoniak ontstaat in de stal. Daardoor zal de emissie vanuit de stal naar de omgeving vanzelfsprekend  minder worden.  Maar omdat de ammoniak bij de bron al wordt aangepakt ontstaat er een veel beter leefomgeving voor de dieren en mensen in de stal. Een betere leefomgeving zorgt tegelijkertijd voor betere prestaties van het dier. 
“Een betere leefomgeving in de stal zorgt voor betere prestaties van het dier”

Lees hier meer over het concept van OneHealth en alle voordelen die het biedt.